Tööõigus

Igasugune tööõigust puudutav nõustamine, mis on seotud töölepingust tulenevate õiguste ja kohustustega.

  • töölepingu vormistamine
  • tööaeg ja puhkeaeg
  • puhkused
  • töölepingu ülesütlemine ja hüvitiste kord

Samuti vajadusel hinnangu andmine tööandja tegevuse seaduslikkusele, tööõigusalase dokumentatsiooni koostamisele, sh töökorralduse reeglitele, ametijuhenditele jms

Close Menu