Hinnakiri

Ühekordne veebikonsultatsioon 30 eurot.

Kui sama asja kohta on täpsustus või täiendav info, siis seda ei loeta uueks konsultatsiooniks. Kui aga töö eeldab mulle juba pikemat ettevalmistavat tegevust, nt konsulteerimine eeldab dokumentide eelnevat analüüsimist, siis rakendub lisaks konsultatsioonitasule tunnihinnal põhinev õigusabiteenus (35 eurot tund).

Kui konsultatsioonile lisaks on vaja analüüsida kirju või lepingut, ei võta see üldjuhul kauem kui 0,5-1 tundi. Kõik sõltub sellest, kui mahukas on esitatud materjal. Vajadusel lepitakse eraldi kokku aeg vastuvõtuks.

alates 35 eurot.

Kui konsultatsiooni ja dokumentidega tutvumise tulemusena ilmneb, et mõistlik oleks Sinu probleemile lahenduse leidmiseks koostada kas vastuskiri, teabenõue vms, siis A4 formaadis ühele lehele mahtuva lihtkirja maksumus on üldjuhul 35 eurot. Kui siiski on vaja natuke sisukamat „teost“, suureneb mõnevõrra ka tasu, kuid kindlasti ei korrutata miinimumhinda lehekülgede arvuga.

Arvestada tuleks ka sellega, et vahel on kohtuvälise lahendi saavutamiseks vaja vormistada enam, kui üks kiri või dokument. Selle kasutamist kaalume, kui tundub, et nii võib olla enam potsensiaali kohtuvälise lahendi saavutamiseks. Sinuga hinda kooskõlastamata dokumente koostama ei hakata.

Lepingute koostamisel on küll samad põhimõtted, ent arvestada võid, et lepingu mahust ja keerukusest sõltuvalt võib lepingu koostamise hind kujuneda minimaalsest etteantust suuremaks.

alates 90 eurot.

Hagiavalduse koostamise puhul on tegemist nõude koostamisega kas töövaidluskomisjonile või kohtule. Sellesse faasi jõudmine tähendab, et kohtuvälist lahendust ei olnud võimalik saavutada.

Miinimumtasu on silmas peetud maksekäsu kiirmenetluse dokumendi koostamise eest. Kui kiirmenetlus läheb üle kohtumenetluseks, samuti avaldus töövaidluskomisjonile või (hagi)avaldus kohtule kujuneb selle töö hind vastavalt asja keerukusele ja mahule. Otsusega minna seda teed, lepime kokku ka konkreetse tegevuskava ja selle järgse teenuse tasu.

Pikemate protsesside korral sõlmime kliendilepingu.

Kui Sul on kohe kindel eesmärk minna asjaga algusest kuni kohtuni, sõlmime Sinuga kliendilepingu, kus kirjeldame ära teenuse sisu ja tingimused ning lepime kokku tasus ning muudes olulistes küsimustes Sinu kui kliendi ja minu kui Sinu esindaja vahel.

Tihti võib mure olla kiiresti lahendatav ning Sa ei pea alati muretsema, et abi ei ole Sulle taskukohane

Sa ei tea, kui kaua mingi küsimusega tegelemine tegelikult aega võib võtta

Soovid teada ligikaudugi,
kui suureks võib lõpuks kujuneda tunnihinnal põhinev teenuse tasu

Slider
Close Menu