Elamuõigus

Nõustan eluruumide kasutamist reguleerivat tsiviilõiguse osa, sh

  • Eluruumide kaasomandiga seotud küsimused
  • Korteriühistute nõustamine
  • Dokumentide ettevalmistamine
  • Võlgade sissenõudmine
Close Menu