Ehitusõigus

Nõustan kliente ehitusõigusega seotud küsimustes, sh ehituslepingute koostamine. Annan nõu ehitusõigusega seotud küsimustes nagu millal vajad ehitusluba ja ehitusprojekti, millel mitte. Mida on vaja silmas pidada, et saada ehitisele kasutusluba. Millistele nõuetele peab ehitatav ehitis vastama, lähtudes selle otstarbest. Kes võivad teostada omanikujärelevalvet ning kuidas toimib ehitusjärelevalve jpm.

Close Menu