Asjaõigus

Asjaõigused on absoluutsed õigused ehk nad kehtivad kõigi isikute suhtes ja neid tuleb kõigil järgida. Asjaõiguse olulise osa moodustavad kinnisasjaõigus ja piiratud asjaõigused nagu servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus.

  • Nõustan kinnisomandi müügi, üürimise, asjaõiguslike servituutide, hoonestsõiguse jm küsimustes
  • Üürilepingute koostamine
Close Menu