Südamega aetud asjad

Õigusabi

valdkonnad

1
aastat kogemust

Hindan inimesi, kelle poole on võimalik seljaga seista

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja alates 1997. aastast kuni tänaseni praktiseerinud juristi ametis. Seeläbi olen kogemused omandanud mitmes õigusvaldkonnas.

Olen pühendunud ja põhjalik. Lähenen klientide soovidele individuaalselt ning läbi ühiste arutelude püüan leida võimalusi eelkõige kohtuvälisteks lahendusteks, mis on sageli mõlemale osapoolele kasulikum ja oluliselt kiirem ning mugavam.

Armastan loomi ja loodust. Sõbrad iseloomustavad mind kui sõbralikku ja heatahtlikku, kuid samal ajal tugevat isiksust.  Austan inimestes intelligentsust, tasakaalukust, kompromissivalmidust ja oskust targalt ning väärikalt asju ajada.

Minu ametis on oluline usaldusväärsus. Hindan inimesi, kelle poole on võimalik seljaga seista.

Piret Müür
jurist

Kui sul on tekkinud probleem ning tunned, et vajaksid juristi abi, võta julgesti ühendust

Tutvusta probleemi sisu ja kirjelda, millised teated või dokumendid Sul asja kohta olemas on

Tihti võib sinu mure olla lihtsalt ja kiiresti lahendatav ning Sa ei pea alati muretsema, et abi ei ole Sulle taskukohane
previous arrow
next arrow
Slider

Hinnakiri

Ühekordne veebikonsultatsioon 30 eurot.

Kui sama asja kohta on täpsustus või täiendav info, siis seda ei loeta uueks konsultatsiooniks. Kui aga töö eeldab mulle juba pikemat ettevalmistavat tegevust, nt konsulteerimine eeldab dokumentide eelnevat analüüsimist, siis rakendub lisaks konsultatsioonitasule tunnihinnal põhinev õigusabiteenus (35 eurot tund).

Kui konsultatsioonile lisaks on vaja analüüsida kirju või lepingut, ei võta see üldjuhul kauem kui 0,5-1 tundi. Kõik sõltub sellest, kui mahukas on esitatud materjal. Vajadusel lepitakse eraldi kokku aeg vastuvõtuks.

alates 35 eurot.

Kui konsultatsiooni ja dokumentidega tutvumise tulemusena ilmneb, et mõistlik oleks Sinu probleemile lahenduse leidmiseks koostada kas vastuskiri, teabenõue vms, siis A4 formaadis ühele lehele mahtuva lihtkirja maksumus on üldjuhul 35 eurot. Kui siiski on vaja natuke sisukamat „teost“, suureneb mõnevõrra ka tasu, kuid kindlasti ei korrutata miinimumhinda lehekülgede arvuga.

Arvestada tuleks ka sellega, et vahel on kohtuvälise lahendi saavutamiseks vaja vormistada enam, kui üks kiri või dokument. Selle kasutamist kaalume, kui tundub, et nii võib olla enam potsensiaali kohtuvälise lahendi saavutamiseks. Sinuga hinda kooskõlastamata dokumente koostama ei hakata.

Lepingute koostamisel on küll samad põhimõtted, ent arvestada võid, et lepingu mahust ja keerukusest sõltuvalt võib lepingu koostamise hind kujuneda minimaalsest etteantust suuremaks.

alates 90 eurot.

Hagiavalduse koostamise puhul on tegemist nõude koostamisega kas töövaidluskomisjonile või kohtule. Sellesse faasi jõudmine tähendab, et kohtuvälist lahendust ei olnud võimalik saavutada.

Miinimumtasu on silmas peetud maksekäsu kiirmenetluse dokumendi koostamise eest. Kui kiirmenetlus läheb üle kohtumenetluseks, samuti avaldus töövaidluskomisjonile või (hagi)avaldus kohtule kujuneb selle töö hind vastavalt asja keerukusele ja mahule. Otsusega minna seda teed, lepime kokku ka konkreetse tegevuskava ja selle järgse teenuse tasu.

Pikemate protsesside korral sõlmime kliendilepingu.

Kui Sul on kohe kindel eesmärk minna asjaga algusest kuni kohtuni, sõlmime Sinuga kliendilepingu, kus kirjeldame ära teenuse sisu ja tingimused ning lepime kokku tasus ning muudes olulistes küsimustes Sinu kui kliendi ja minu kui Sinu esindaja vahel.

Tihti võib mure olla kiiresti lahendatav ning Sa ei pea alati muretsema, et abi ei ole Sulle taskukohane

Sa ei tea, kui kaua mingi küsimusega tegelemine tegelikult aega võib võtta

Soovid teada ligikaudugi,
kui suureks võib lõpuks kujuneda tunnihinnal põhinev teenuse tasu

Slider
Close Menu